PREGUNTES FREQÜENTS

Qui som el 15M?
Som persones lliures i voluntàries que reivindiquem la dignitat i la consciència social, unides per una voluntat de canvi cap a una societat que done prioritat a la vida de qualitat per damunt els interessos econòmics i polítics. Cal una REVOLUCIÓ ÈTICA. La nostra lluita es una aposta PACÍFICA per a què la societat siga la protagonista del canvi.

Quan sorgim?
El moviment 15M naix com a resposta a les mesures repressores dels Governs per protestar per l’actual situació econòmica, social i política que retalla els drets i privilegis socials de la majoria de la població per beneficiar a una minoria privilegiada.

Què volem aconseguir? 
La lluita unitària del moviment és per una democràcia directa, amb propostes com ara: eliminar els privilegis polítics i exigir la transparència política, acabar amb la dictadura dels mercats financers impulsant la distribució del treball i de la riquesa per a garantir una vida digna a tots els éssers humans amb drets socials plens.

Com funcionem?
Creem propostes de forma horitzontal mitjançant el debat i la participació.
La responsabilitat del moviment és col·lectiva, ja que totes i tots aportem propostes i intentem assolir el consens mitjançant el debat i la participació.
La forma d’organització es assembleària. L’Assemblea es declara asindicalista, apartidista i laica.
A l’apartat documents de treball del blog es pot trobar informació relativa al funcionament assembleari. També es poden llegir els principis en els que es fonamenta el nostre funcionament.

Com es pot participar?
Cada divendres a les 20;00 hores fem assemblees generals a la Plaça Maria Agustina. Les assemblees estan obertes a la participació.
També ens organitzem en diferents grups de treball (Formació, Investigació i Legal, Natura i agricultura, Comunicació, Coordinació i organització...) per tal de poder treballar amb més profunditat i desenvolupar les propostes que ens interessen, al temps que crear una consciència social i col·lectiva de la realitat que ens envolta. Estos grups també són oberts. A l’apartat d’informació pots trobar més detalls per a contactar amb ells.

Com es pot col·laborar si no es pot assistir presencialment de manera habitual?
La millor manera de poder participar és acudint a les assemblees i a les reunions dels grups de treball. No obstant, també es pot col·laborar i participar d’altres maneres:
-          fent arribar propostes per internet a l’assemblea i als grups de treball
-          participant de les activitats i accions organitzades
-          fent difusió a través del correu electrònic i amb cartells de les accions i activitats que s’organitzen
-          informant sobre l’assemblea 15M de Castelló i sobre el seu funcionament
-          i de segur que moltes més!

Com es pot tenir la informació actualitzada i aconseguir els materials de totes les accions i activitats que es fan?
Totes les activitats organitzades es mostren al blog (15mcastello.blogspot.com) i es poden consultar amb antelació al seu calendari.
Es pot demanar estar al llistat de contactes general per a rebre els correus de distribució que s’envien.
El seguiment del desenvolupament de les assemblees generals pot fer-se a través del blog, a l’apartat actes.
Els pamflets, cartells, manifests i demés documents d’informació elaborats i consensuats per l’assemblea, estan també disponibles a l’apartat d’arxiu, amb formats adequats per a poder-se imprimir.

Com puc fer arribar les meues propostes a l’assemblea?
Una bona manera de fer arribar les propostes a l’assemblea és mitjançant la participació als grups de treball i les assemblees generals, ja que és la millor manera de saber com s’està treballant un tema concret dins els Grups de Treball adients. Si més no també es poden enviar de forma individual (i ocasional).
Tenim un model d’elaboració de propostes consensuat per l’assemblea per a garantir la bona planificació de les accions i activitats que ens agradaria realitzar. Esta fitxa de propostes figura a l’apartat suggeriments i noves propostes.
Les distintes propostes poden ser elaborades pels grups de treball o per persones a títol individual i presentades amb antelació a l’adreça de correu de l’assemblea (castello15m@gmail.com) per a poder-les incloure a l’ordre del dia (cal enviar-les com a màxim abans de les 18.00 hores del dia anterior a l’assemblea) per a què tinguen cabuda dins de l’ordre del dia de l’assemblea d’eixa mateixa setmana i no de la següent.
Les propostes es pengen a l’apartat propostes del blog per a què puguen ser estudiades abans de l’assemblea.
L’assemblea és qui decideix en conjunt la idoneïtat o no de proposicions tant de les del Grups de Treball com de les individuals.
Recordem que encara que és molt productiu assistir a les assemblees, no és indispensable estar físicament a l’assemblea per a fer arribar suggeriments i propostes.

Per què no us constituïu en un partit polític?
Perquè no creiem en un sistema representatiu basat en què els diferents partits facen una petició del vot a la ciutadania cada quatre anys, justificant-se i prometent programes electorals que, després, quan no es compleixen, no es poden exigir.
Creiem en un sistema (l'assembleari) que permet i exigeix la participació directa de la ciutadania en la vida democràtica, en el qual sigue la pròpia comunitat qui modele les seues estructures, necessitats i prioritats des de dins els marges socials i que, d'esta forma, tinguen cabuda les individualitats, la pluralitat, la diversitat, la solidaritat, el desenvolupament... En definitiva, un sistema democràtic que done veu i possibilitat d'acció a la col·lectivitat que ho viu i ho crea, des de la seva gestació i naixement social fins al seu posterior desenvolupament en societat.
Ja s'ha demostrat suficientment que els partits polítics que defensen la democràcia representativa no miren per l'interès de la ciutadania, doncs les seves campanyes electorals se sustenten en “les donacions” que els fan tant bancs com empreses, pel que, després, estos mateixos partits han de “retornar” el favor econòmic que han rebut mitjançant les diferents mesures que aproven i/o donen suport, tant si governen com si romanen en l'oposició. Este fet comporta la pèrdua de les ideologies, doncs estos partits acaben responent responen als mateixos interessos (els dels seus creditors),i no els de la ciutadania que és qui els vota i davant qui haurien de respondre dels seus actes.
Una altra forma de finançament dels partits polítics és la que reben per part de l'Administració en funció del nombre de vots electorals que aconsegueixen en cada comici, la qual cosa els duu a modelar el seu programa electoral, no en funció de les necessitats de la societat, sinó de la previsió del nombre de vots que amb ell obtinguen.

Com funcionaria el sistema assambleari a un nivell major?
L’Assemblea 15M de Castelló com a grup de persones que, de forma individual, participa, parla, planteja dubtes, genera accions, discuteix i debateix,  pren les seues decisions mitjançant el consens que es genera de l'Assemblea. I veiem en ella la millor eina perquè qui forme part d'ella pugue sentir que intervé de forma activa i se li escolta, perquè totes les decisions que d'ella es desprenen li identifiquen i representen. Al mateix temps entenem que, per això mateix, es tracta de la millor forma de participació i representació quan parlem de nivells superiors, tant si ens referim a una ciutat, comarca, província, comunitat o estat. I seria en este moment quan entra en pràctica el federalisme.
La idea és senzilla, si entenem com funciona el sistema assembleari. Ningú en el seu sa judici intentarà fer una assemblea de 180.000 persones (la població de la ciutat de Castelló aproximadament), seria una cosa totalment impossible. Però el que sí seria possible seria realitzar assemblees de barris en les quals es prengueren acords sobre els diferents punts d'interès local, mitjançant propostes elaborades anteriorment.
Estes decisions preses per consens després serien representades mitjançant portaveus que s’encarregarien de transmetre les decisions sobre cada punt en els diferents barris.
Estes persones no tenen la capacitat de prendre decisions que no hagen estat aprovades mitjançant l'Assemblea, només transmeten allò acordat amb anterioritat, i han de respondre del que esdevé davant qui representen.
Estes decisions acceptades mitjançant portaveus després tornen a baixar a la primera Assemblea (les dels barris) per a donar compte del que s'ha acceptat o no, seguint els consensos de totes les Assemblees de barris en conjunt.
De la mateixa forma estos càrrecs han de ser rotatoris per a evitar tant les possibles parcel·les de poder com la corrupció entre càrrecs (encara que això ja s'evita en promoure una màxima transparència mitjançant la justificació de la seua responsabilitat a través de les actes que donen compte d’allò esdevingut en estes reunions, etc.).
Per a mantenir l'horitzontalitat, al costat de la facilitat d'accés a les actes que justifiquen el que ha passat en estes reunions, l'Assemblea es guarda el dret a revocar a les persones delegades si es pensa que no han complert amb la seua única funció, la de representar la decisió de la seua Assemblea.
Com exemples d'este sistema assembleari tenim:
Þ    El primer serien les assemblees per barris que ja estan funcionant en ciutats grans com Madrid, Barcelona i Saragossa.
Þ    El segon seria el treball que ja està realitzant la Interassemblea de Castelló i Terres de l’Ebre, que funciona com a coordinadora entre els tretze municipis (Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Morella, Onda, Orpesa, Tortosa, Ulldecona, Vall d’Uixò, Vila-real i Vinaròs) que la conformen.
Þ    Finalment, de la mateixa manera, s'està dinamitzant una xarxa d'assemblees a nivell estatal en la que també participa l’Assemblea 15M de Castelló.