PRINCIPIS


El 15M naix de la voluntat de canvi de moltes persones. De canvi social. Un canvi que acabe amb les injustícies i les desigualtats. Que acabe amb els privilegis d'unes poques persones, que condemnen a la misèria a la resta. Que desemboque en una societat on els interessos de les persones estiguen per sobre els interessos polítics i econòmics.

Per a aconseguir això, el poble ha de ser amo del seu futur.

La ciutadania ha de deixar a un costat el seu paper d’espectadora per a ser protagonista de les seues decisions i accions, fomentant la participació enfront del delegacionisme i creant estructures horitzontals que ens allunyen de la caduca i prostituïda democràcia representativa i ens acosten a una democràcia directa on tota la gent pugue participar en la presa de decisions que els afecten, impedint la dominació d’unes persones sobre unes altres.

És a dir, una veritable democràcia.

Els mitjans han de ser coherents amb la fi, per això el 15M tria l’assemblea com a forma més horitzontal de presa de decisions, i el federalisme com a mitjà per a interrelacionar-se amb altres assemblees. Perquè ha de ser un exemple de com s’ha d’organitzar la societat que desitja.

Això, junt amb la formació, l’anàlisi, la difusió i la denúncia de molts altres temes, és el que ha d’obrir una bretxa en el sistema, mostrant les contradiccions del capitalisme i creant consciència social. Perquè la societat recupere la seua capacitat de compromís i la seua dignitat.